Dětský domov žatec

Dětský domov, Základní škola a Střední škola
Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec
Pražská 808
438 01 Žatec

Dětský domov:
415711463
415 210 842

Škola:
415 710 795

ddzatec@seznam.cz

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz

Zřizovatelem je

Dětský domov žatecJsme dočasný domov pro 87 dětí, kde slůvko dočasný je velmi důležité.

Děti u nás totiž skutečně jsou umístěny dočasně, do doby, než se o ně rodiče zase mohou začít starat.

Rodiče, kteří jsou ochotni zapracovat na změně svých životních podmínek tak, aby si své děti mohli vzít co nejdříve domů, podporujeme. Společnými jednáními s orgány sociálně právní ochrany dětí a neziskovými organizacemi ze sféry sociálních služeb pomáháme k návratu dětí do rodiny. Někdy se to i podaří.

A někdy, bohužel, ne. Proto se stává, že z dočasně umístěných dětí nám před očima vyrostou mladí dospělí, kteří mají hodně ztížený start do samostatného života. Jsou křehcí, s nalomenou vnitřní stabilitou a oslabenou důvěrou v život.

Těm poskytujeme výchovu, vzdělání, náklonnost a trénink praktických dovedností pro každodenní realitu samostatného bydlení – umí si nakoupit, uvařit, vyprat, vyžehlit, vědí, co stojí potraviny, hygienické potřeby a základní oblečení. Protože bydlí v bytech, kde nejsou uklízečky a kuchařky, mají tyto praktické věci dobře zvládnuté, což může být určitým zdrojem rovnováhy.

V dalších oblastech, jako je bydlení a zaměstnání, se skrývá hodně nejistoty. Když nás po dokončení přípravy na povolání (tedy ne nutně v osmnácti letech, mohou u nás zůstat dle zákona až do 26 let věku, mohou studovat) opouštějí, ubytování jim pomůžeme najít vždy. Někdy se nám podaří najít i zaměstnání a pak jsme alespoň trochu klidní – víme, že o nejdůležitější záležitosti je postaráno. Sehnat zaměstnání se ovšem podaří jen někdy.

Tady by nám hodně pomohla pomoc zvenčí – od firem a organizací, které by ochotou zaměstnat mladého dospělého, který je dospělým pouze de iure, nikoli de facto, významně zvýšily jeho šance na slušný a poctivý život.