Dětský domov žatec

Dětský domov, Základní škola a Střední škola
Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec
Pražská 808
438 01 Žatec

Dětský domov:
415711463
415 210 842

Škola:
415 710 795

ddzatec@seznam.cz

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz

Zřizovatelem je

Info leták zápisu 2019-2020

Dětský domov, Základní škola a Střední škola

telefon: 415 710 795, 731 583 308
e-mail: ddzatec@seznam.cz
www.ddzatec.wm.cz

Základní škola Žatec

Vás zve na

Z Á P I S DO PRVNÍHO ROČNÍKU

 

 • základní školy – ŠVP „ DOKÁŽU TO „

 • základní školy speciální – ŠVP – „ ZVLÁDNU TO „

 

pro školní rok 2019/2020

 

ve středu 3. dubna  2019 od 14:00 do 17:00 hod.

 ve čtvrtek  4. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hod.

náhradní termín:  ve středu 24.4. 2019 od 14:00 do 17:00 hod.

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Dětem a jejich rodičům nabízíme:

 • individuální přístup k žákům - menší počet dětí ve třídách
 • snižování školní neúspěšnosti
 • podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žákům nadaným
 • školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, výchovný poradce)
 • inkluzivní školu s bezbariérovým vstupem
 • bohatou kulturní činnost školy - návštěvy divadelních představení, kulturních a poznávacích akcí, výlety
 • školu hrou – herní prvky při vyučování, využití počítačů, interaktivních tabulí a názorných pomůcek při výuce
 • speciální pedagogy, kteří zabezpečují výuku pro integrované žáky
 • stravování žáků ve školní jídelně
 • možnost navštěvovat různé zájmové kroužky – taneční, počítačový, logopedický, figurková školička, stolní hry, výtvarný, pečení ….
 • provoz školní družiny

Přijďte se na nás kdykoliv podívat do naší školy v ulici Svatopluka Čecha 2773, Žatec (nízká budova v areálu střední zemědělské školy). 

Výběr základní školy je jen na Vás !

Těšíme se na budoucí prvňáčky i jejich rodiče.