Dětský domov žatec

Dětský domov, Základní škola a Střední škola
Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec
Pražská 808
438 01 Žatec

Dětský domov:
415711463
415 210 842

Škola:
415 710 795

ddzatec@seznam.cz

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz

Zřizovatelem je

Fabulix

1. Mezinárodní pohádkový festival Annaberg – Buchholz

 Díky pozvání pana Sanana Phutrakuli vyrazilo 16 dětí z našeho dětského domova do Spolkové republiky Německo na mezinárodní pohádkový festival. Většina z dětí byla poprvé v zahraničí, proto jinou kulturu zaznamenaly hned po přejetí hranic. Děti uchvátily rozkvetlé zahrádky a zajímavá architektura.

Na pohádkově vyzdobeném náměstí v Annabergu nás osobně přivítal ředitel festivalu pan Filip Albrecht. Přímo na místě jsme ihned shlédli českou pohádku Korunní princ. Po pohádce na nás čekala další překvapení. Nejprve jsme obdrželi audienci u opravdové princezny a prince z Lippe. Princezna a princ odpovídali na dotazy dětí a vyprávěli o skutečném životě aristokracie. Po té nás do své překrásné kanceláře přijal starosta města Annaberg. S dětmi si povídal a předal jim upomínkové předměty festivalu.

Po výborném obědě v místní pekárně jsme se zapojili do průvodu pohádkových masek a vyslechli vítěze 1. Ročníku tohoto festivalu. Radost nám udělalo, že dvě ze tří prvních míst získaly naše české pohádky.

S výbornou zmrzlinou v ruce jsme se přesunuli na výstavu pravých pohádkových kostýmů propůjčených filmovými ateliéry Barrandov. Některé si děti mohly dokonce vyzkoušet. Bylo až dojemné vidět skutečné šaty a střevíček nejkrásnější Popelky Libušky Šafránkové.

Po té nás pan Sanan posadil do Mercedesu a s výborných občerstvením nás poslal domů.

Právě díky panu Sananovi jsme prožili opravdu pohádkovou neděli, pohádkový výlet, pohádková setkání.

Těšíme se na 2. ročníku festivalu a určitě přijedeme pana Filipa Albrechta a jeho FABULIX navštívit a podpořit.

Děkujeme

Děti a tety z DD Žatec

27. 8. 2017