Dětský domov žatec

Dětský domov, Základní škola a Střední škola
Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec
Pražská 808
438 01 Žatec

Dětský domov:
415711463
415 210 842

Škola:
415 710 795

ddzatec@seznam.cz

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz

Zřizovatelem je

Den otevřených dveří Únor 2018

j0299171Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec

Pořádá

Den otevřených dveří

 Co získáte ?   Informace o nabízených vzdělávacích oborech

   Kde ?   V ulici Svatopluka Čecha 2773 v Žatci

   Kdy ?   13. – 14. února 2018 od 10.00 do 16.00 hodin

 

Srdečně vás zveme na prohlídku naší školy a nabízíme vám vzdělávání v oborech:

 

Ø Provozní služby, dvouletý učební obor, získání výučního listu

Ø  Praktická škola jednoletá, získání závěrečného vysvědčení

Ø Praktická škola dvouletá, získání závěrečného vysvědčení

 

Přijďte se podívat, jak se učíme.

Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

 

 

Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě. Na našich internetových stránkách www.ddzatec.cz  získáte další potřebné informace. Kontakty na školu:  415 710 795, 731 583 308

 

Na jakou školu se mohu přihlásit a mám šanci uspět?

 

Chtěli byste studovat zajímavý obor a získat výuční list?  Nabízíme vám studium ve dvouletém učebním oboru Provozní služby, ve studijním oboru Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, kde žáci získají střední vzdělání.

Dvouletý studijní obor Provozní služby, je vhodný nejen pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ke studiu mohou být přijati žáci i z nižšího ročníku základní školy. Zájemci o studium mohou být přijati s větším časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky. Výuka probíhá v klidu a s ohledem na individuální schopnosti žáků. Škola je vybavena počítačovou učebnou s připojením k internetu, interaktivními tabulemi a odbornými učebnami. Mezi povinné předměty je zařazen anglický jazyk.  Odborné předměty jsou vyučovány v souladu s potřebami trhu práce tak, aby absolventi byli schopni zapojit se do pracovního procesu. Na praktické dovednosti je kladen velký důraz. Odborný výcvik probíhá pod dohledem odborníků na vybraných pracovištích v Žatci.

 Žáci získávají výuční list.

 

Absolventi se mohou ucházet o zaměstnání jako pomocní pracovníci ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče, v podnicích veřejného stravování a na jiných místech soukromého i státního sektoru. Mohou dále pokračovat ve studiu v různých typech učilišť či středních škol dle svých možností a schopností.

Jednoletý a dvouletý studijní obor Praktická škola, je vhodný pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ke studiu přijímáme i žáky z nižšího ročníku základní školy a základní školy speciální. Zájemci o studium mohou být přijati s větším časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky. Ve škole se učí převážně předměty odborně praktické, například rodinná a zdravotní výchova, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů. Je dbáno, aby výuka probíhala v klidu, volným tempem, aby studenti nebyli přetěžováni. Škola je vybavena počítačovou učebnou s připojením k internetu, interaktivními tabulemi a odbornými učebnami. Mezi povinné předměty je zařazen anglický jazyk. Na praktické dovednosti je kladen velký důraz. Po odchodu ze školy jsou absolventi velmi dobře připraveni na vedení vlastní domácnosti.

Absolventi školy jsou připravováni pro rodinný život i pro výkon jednoduchých činností v budoucím zaměstnání. Mohou se ucházet o zaměstnání jako pomocní pracovníci ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče, v podnicích veřejného stravování a na jiných místech soukromého i státního sektoru. Po úspěšném absolvování dvouleté praktické školy mohou dívky nebo chlapci pokračovat ve studiu na odborném učilišti. Škola zajišťuje i stravování.

 

Podrobnější informace o studiu je možné získat přímo ve škole nebo telefonicky na čísle telefonu 415 710 795, 731 583 308. Na našich internetových stránkách www.ddzatec.cz  získáte potřebné informace. Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě.