Dětský domov žatec

Dětský domov, Základní škola a Střední škola
Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec
Pražská 808
438 01 Žatec

Dětský domov:
415711463
415 210 842

Škola:
415 710 795

ddzatec@seznam.cz

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz

Zřizovatelem je

2.kolo PŘ 2018-2019 KÚ

Obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018 – 2019

 

Termín pro odevzdání přihlášky:      do 18.06.2018

 

Termín pro 2. kolo přijímacího řízení:       

20. června od 10.00 hod se koná informativní schůzka

 

2. kolo přijímacího řízení – informace

- určené nejen pro žáky s různou mírou zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění.

Obor vzdělání - název

KKOV

forma

počet volných míst

termín přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení

termín 2. kola přijímacího řízení

Provozní služby

69-54-E/01

denní

10

18.06.2018

20.06.2018

Praktická škola dvouletá

78-62-C/02

denní

6

18.06.2018

20.06.2018

Praktická škola jednoletá

78-62-C/01

denní

4

18.06.2018

20.06.2018

Přihlášky uchazečů ke studiu a jejich evidence:

 

Přihlášky budou přijímány na aktuálních formulářích, součástí přihlášky je:

a)     posudek lékaře o zdravotní způsobilosti žáka – uchazeče,

b)     vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud není přihláška vyplněna a potvrzena ZŠ)

c)     doporučení školského poradenského zařízení z důvodu nastavení podpůrných opatření – je možné dodat v pozdějším termínu,

 

Pokud budou dokládány kopie vysvědčení, musí být úředně ověřené. Originály vysvědčení, budou okopírovány a ověřeny na naší škole.        

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 31. 10. 2016 - dále jen vyhláška:

Podle ust. § 1 odst. 1 vyhlášky jsou součástí přihlášky následující doklady nebo jejich ověřené kopie:

a)     vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

b)     vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

c)      lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,

doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Informace o přijetí či nepřijetí ke studiu:

Na webových stránkách školy – www.ddzatec.cz - bude zveřejněna informace o přijetí či nepřijetí ke studiu.

 Z důvodu zajištění ochrany dat bude v  pozvánce k návštěvě školy uvedeno registrační číslo.

 

Kritéria přijímacího řízení

určeného nejen pro žáky s různou mírou zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění.

- ke studiu na střední škole v učebním oboru 69-54-E/01, Provozní služby:

*      splnění povinné školní docházky

*   pohovor

*    podmínkou přijetí nemusí být doporučení školského poradenského zařízení

 

- ke studiu na střední škole oboru 78-62-C/02, Praktická škola dvouletá:

*      splnění povinné školní docházky

*   pohovor

*    doporučení školského poradenského zařízení

 

- ke studiu na střední škole oboru 78-62-C/01, Praktická škola jednoletá:

*       splnění povinné školní docházky

*    doporučení školského poradenského zařízení

 

Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková, ředitelka